phimclip

Thầy Cao Tay (2005) – Sa Pagitan Ng Langit

1,599

Xem Thầy Cao Tay (2005) – Sa Pagitan Ng Langit tại website phimclip.com ( phim và clip ).

Apo Lorenzo (Clark Concepcion) is well known to their barrio as a faith healer. Little do they know that he is a leader of a cult and taking advantage of his female patients to satisfy his sexual needs.Even Selina ( Nika Madrid) also falls as one of his victims.. As the story goes, will the people able to find his original characte

PHIMCLIP.COM không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung liên quan đến hoặc được đề cập trong trang web này. Các PHIM & CLIP trên website chúng tôi được GOOGLE cập nhật và chúng tôi không lưu trữ những bộ PHIM & CLIP, tất cả PHIM & CLIP được upload từ YOUTUBE, PICASA, GOOGLE VIDEO... Nếu nội dung là vấn đề vi phạm bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp HOSTING.

TEXT LINK & ADS contact: phimclip@gmail.com